Onze werkwijze

Over hoe wij gedrag veranderen.

Onze werkwijze is gebaseerd op de gedragswetenschappen, en sluit aan bij de behoeften in de praktijk. We onderzoeken eerst het gedrag en de mogelijkheden. Vervolgens geven we (online) praktisch advies, toegespitst op de situatie. Zo weet je meteen wat je kunt doen om gewenst gedrag uit te lokken. Onze werkwijze bestaat uit: 

Lees meer

Stap 1: het gedrag

We onderzoeken vanuit de gedragswetenschappen hoe gedrag tot stand komt. Ook onderzoeken we hoe het zit in de huidige situatie. Dan combineren we de wetenschap met de praktijk: we brengen in kaart hoe gedrag in de huidige situatie tot stand komt.

Stap 2: de mogelijkheden

Vervolgens zoeken we de beste wegen naar gewenst gedrag. We bestuderen wat er in de huidige situatie gedaan kan worden om deze zo in te richten dat gewenst gedrag wordt uitgelokt. 

Stap 3: de oplossing

Het resultaat verwerken we in de Way Changer. Deze online tool genereert direct een praktisch advies toegespitst op jouw situatie. Zo weet je meteen wat je kunt doen om het gewenste gedrag uit te lokken.

 
Rondje logo.png

Zo ziet een gedragskaart eruit

Dit is het eindpunt: gedrag

Al deze punten staan voor verschillende motieven

Dit is het beginpunt "mens".

Op de oranje route staan de motieven die te maken hebben met de mens

Dit is het beginpunt "omgeving".

De groente route bevat motieven die hiermee te maken hebben.

Dit is het beginpunt "bron".

De blauwe route bevat motieven die hiermee te maken hebben.

Stap 2: de mogelijkheden

 

In de tweede stap zoeken we de beste routes naar gewenst gedrag. Aan de hand van de gedragskaart en de situatie analyseren we de mogelijkheden om gewenst gedrag uit te lokken.

 

We kijken enerzijds vanuit de gedragswetenschappen hoe een situatie zo ingericht kan worden dat de motieven op de juiste manier geraakt worden. Hoe kan de interactie tussen de mens, de omgeving en de bron tot gewenst gedrag leiden? In de gedragswetenschappelijke literatuur zoeken we naar technieken en interventies waarmee kan worden ingespeeld op de belangrijkste motieven. Aanvullend kijken we naar best practices: wat wordt er in de praktijk al allemaal gedaan om dit gedrag te veranderen? Hiermee kunnen we de adviezen aanscherpen en praktischer maken. 

 

Anderzijds kijken we naar de situatie en de mogelijkheden van de klant. Met welke praktische zaken moet rekening gehouden worden bij het bepalen van de routes naar gewenst gedrag? Tijdens de situatieschets, interviews en observaties kijken we naar de situatie en mogelijkheden van de klant. We letten op beleidsmatige en praktische zaken die van belang zijn om rekening mee te houden in het bepalen van de routes naar tevredenheid en in het advies. Dit resulteert in een lijst met praktische zaken die niet in de gedragskaart staan, maar die wel bepalen hoe we uiteindelijk bij gewenst gedrag uit kunnen komen.

 

Dan combineren we de wetenschap met de praktijk: wat zijn in de huidige situatie de mogelijke routes naar gewenst gedrag? Op basis van de antwoorden op de vragen over praktische zaken om rekening mee te houden, bepalen wij wat de beste route naar gewenst gedrag is, en wat er in de huidige situatie precies gedaan kan en moet worden om gewenst gedrag uit te lokken. Dit resulteert in een ontzettend breed scala aan adviezen, die voor verschillende mogelijke situaties aan te raden zijn. 

 

Gedragsverandering blijft dan ook maatwerk, en er is niet één standaard oplossing voor het hele probleem. De gedragskaart laat zien waar je allemaal op kunt inspelen. Wij analyseren op basis van de gedragskaart alle mogelijkheden om gedrag uit te lokken. Tot slot helpt de Way Changer in stap 3 bij het bepalen van een passende oplossing voor een bepaalde situatie. 

Stap 1: het gedrag

 

Om meer inzicht te krijgen in het gedrag, onderzoeken we vanuit de gedragswetenschappen hoe gedrag tot stand komt. Hierbij kijken we welke motieven op welke manier invloed hebben op gedrag. Ook onderzoeken we hoe het zit in de huidige situatie. Welke motieven zijn in de praktijk het meest belangrijk, en hoe worden die in de huidige situatie geraakt? Dan combineren we wetenschap met de praktijk: we maken een gedragskaart. Deze laat zien hoe gedrag in de huidige situatie tot stand komt. 

 

Om te achterhalen welke motieven invloed hebben op gedrag, en hoe die motieven zich tot elkaar verhouden, voeren wij een onderzoek uit. Dat onderzoek bestaat meestal uit de volgende onderdelen:

  • Situatieschets

  • Literatuurstudie

  • Interviews

  • Observaties

 

Het resultaat van stap 1 is een gedragskaart, waarin de kennis uit het onderzoek wordt verwerkt. Een gedragskaart laat zien welke motieven op welke manier bepalen of mensen wel of niet het gewenste gedrag vertonen. De werking van de gedragskaart kan worden vergeleken met een routebeschrijving. Mensen beginnen hun reis bij een van de drie startpunten: mens, omgeving of bron (links). De situatie bepaalt vanuit welk startpunt zij aan een route beginnen. Het eindpunt is gewenst gedrag (rechts). 

 

Zo vormen de motieven in de gedragskaart verschillende routes naar gedrag. Als de motieven op de juiste manier geraakt worden, zal dat eindigen in gewenst gedrag. Als dat niet zo is, zal de huidige probleemsituatie leiden tot het uitblijven van gewenst gedrag, of zelfs tot ongewenst gedrag.

Stap 3: de oplossing

Het resultaat van stap 1 en 2 verwerken we in de Way Changer. Deze online tool genereert direct een praktisch advies toegespitst op jouw probleemsituatie. Zo weet je meteen wat je kunt doen om het gewenste gedrag uit te lokken.

Door gebruik te maken van de Way Changer, krijg je advies op maat voor jouw situatie. Als je de Way Changer gebruikt, moet je een aantal vragen beantwoorden. Dit zijn vragen die voor mensen die met een bepaalde situatie te maken hebben makkelijk te beantwoorden zijn. Je krijgt eerst een aantal vragen over de situatie. Dit zijn zaken over praktische dingen die niet in de gedragskaart staan, maar die wel bepalen hoe we uiteindelijk bij gewenst gedrag uit kunnen komen. Daarna volgen een aantal vragen over motieven. Die vragen gaan over hoe bepaalde motieven in jouw situatie geraakt worden. Vervolgens analyseert de Way Changer je antwoorden, en genereert deze de adviezen waarmee jij het beste aan de slag kunt gaan.

 
 

KvK: 58990895

Btw: NL853269488B01

©2020 Changing Ways