Tevredenheid in de openbare ruimte.png

Tevredenheid in de openbare ruimte

Over tevredenheid in de openbare ruimte

De openbare ruimte heeft veel invloed op de beleving, de beoordeling en het gedrag van mensen. Een positieve ervaring van de openbare ruimte zorgt voor meer tevredenheid en voor goed gedrag. Het is daarom belangrijk om de kwaliteit van de openbare ruimte hoog te houden. 

Helaas hebben veel maatregelen die in de openbare ruimte genomen worden om tevredenheid te vergroten niet of niet lang het gewenste effect. Ze leiden niet tot meer tevredenheid, of na een tijdje neemt de tevredenheid weer af. Gelukkig zijn er vanuit een gedragswetenschappelijk perspectief een heleboel slimme strategieën die er in de openbare ruimte voor kunnen zorgen dat de tevredenheid wordt vergroot. Met de Way Changer voor tevredenheid in de openbare ruimte kom je erachter welke strategieën in een specifieke situatie effectief zijn om tevredenheid in de openbare ruimte te vergroten.

Hoe wij tevredenheid in de openbare ruimte vergroten:

jotaka-9NSr5aU5vqs-unsplash.jpg

1

Onderzoek naar tevredenheid in de openbare ruimte: wat bepaalt of mensen de openbare ruimte wel of niet als positief ervaren? En welke invloed heeft dat op hun gedrag?

jotaka-9NSr5aU5vqs-unsplash.jpg

2

Verkenning van de mogelijkheden: wat kan er allemaal gedaan worden om tevredenheid in de openbare ruimte te vergroten?

jotaka-9NSr5aU5vqs-unsplash.jpg

3

Ontwikkeling van de Way Changer voor tevredenheid in de openbare ruimte: wat kun je in jouw situatie het beste doen om tevredenheid in de openbare ruimte te vergroten?

Stap 1:

het gedrag/gevoel

Om meer inzicht te krijgen in het gedrag (en in dit geval gevoel), onderzoeken we waarom mensen de openbare ruimte wel of niet als positief ervaren. Ook onderzoeken we welke invloed dit heeft op hun gedrag. De kennis uit dit onderzoek verwerken we in een gedragskaart. Deze laat zien welke motieven de tevredenheid in de openbare ruimte bepalen. 

 

De kennis uit dit onderzoek, bestaande uit een literatuurstudie, observaties en interviews, wordt samengevat in een gedragskaart. Deze laat zien hoe tevredenheid in de openbare ruimte tot stand komt. Als de motieven uit de gedragskaart op een route op de juiste manier geraakt worden, zal dat eindigen in tevredenheid. Als dat in de huidige situatie niet het geval is, dan zal de huidige situatie niet leiden tot tevredenheid. Zo ziet de gedragskaart voor tevredenheid in de openbare ruimte eruit: 

Stap 2:

de mogelijkheden

Vervolgens bekijken we wat er gedaan kan worden om tevredenheid in de openbare ruimte te vergroten en daarmee gedrag te veranderen. We kijken vanuit de gedragswetenschappen hoe de situatie zo ingericht kan worden dat motieven op de juiste manier geraakt worden. Dan ontwikkelen we strategieën waarmee dit in de praktijk gerealiseerd kan worden. 

 

Bijvoorbeeld: een aantal belangrijke motieven op de route van omgeving naar tevredenheid in de openbare ruimte zijn waarneembaarheid/nabijheid probleem, bewustzijn van de omgeving en totaalplaatje.

 

Zo kan een waarneembaar en nabij probleem zorgen voor veel bewustzijn van de omgeving en een negatief totaalplaatje van de omgeving. Dit zorgt voor minder tevredenheid. Een strategie zou dan logischerwijs zijn om iets aan het probleem te doen. 

 

In dat geval moet het wel mogelijk zijn om ook daadwerkelijk iets aan het probleem te doen. We gaan daarom verder op de blauwe route van verantwoordelijkheid bron, efficacy bron, en zichtbaarheid resultaat. Wil én kan de bron iets aan het probleem doen, en is het resultaat van die inzet zichtbaar, dan stijgt de tevredenheid in de openbare ruimte. 

 

Anderzijds, als er geen waarneembaar of nabij probleem is, zorgt dit ervoor dat mensen zich niet zo bewust zijn van de omgeving. Zodra ze dat wel zijn, zullen zij een positief totaalplaatje ervaren, wat zal leiden tot meer tevredenheid. Een strategie zou in dat geval zijn om mensen meer bewust te maken van de omgeving.

Stap 3:

de strategie

Welke keuzes mensen maken, hangt af van de situatie. Er is dus niet één standaard strategie die altijd het beste uit gedrag haalt. De Way Changer helpt met het goed toepassen van de gedragskaart voor elke situatie. Zo kom je erachter wat in jouw situatie de meest effectieve strategie is om tevredenheid in de openbare ruimte te vergroten.

 

De Way Changer stelt uit alle mogelijkheden die er zijn om gewenst gedrag uit te lokken, voor jouw situatie de beste strategie samen. Hiermee voorkom je dat jouw organisatie veel tijd en geld investeert in maatregelen die uiteindelijk niet effectief zijn, omdat ze niet geschikt zijn voor jouw situatie. 

 

Bijvoorbeeld: vergroot je op basis van kennis van gedragswetenschappen het bewustzijn van de omgeving, maar is er in jouw situatie een waarneembaar of nabij probleem, zal dat alleen maar averechts werken.

 

Maar ook: is een probleem waarneembaar maar niet nabij, of juist niet waarneembaar maar wel nabij, is veel tijd en geld investeren in het oplossen van het probleem vaak niet nodig om tevredenheid te vergroten. Er zijn slimmere, effectievere strategieën om hiermee om te gaan. Gevoelsmatig is het logisch dat het probleem ontevredenheid veroorzaakt. De Way Changer laat zien welke middelen of maatregelen je in jouw situatie het beste kunt inzetten om hier iets aan de te doen.

 

In de Way Changer worden een aantal praktische vragen over jouw situatie gesteld. Op basis daarvan wordt jouw situatie geschetst. Dan volgt er een strategie op maat voor die situatie, bestaande uit uitleg, praktische tips, concrete stappen en/of nudges, uitingen en interventies die je direct kunt inzetten. Zo wordt het haalbaar om gedragswetenschappelijke kennis en technieken op de juiste manier in de praktijk in te zetten.

Andere casussen

KvK: 58990895

Btw: NL853269488B01