Recyclegedrag.png

Recyclegedrag uitlokken

Coca-Cola Nederland

Recyclegedrag uitlokken

Om een duurzamere wereld te creëren, is het belangrijk dat mensen hun lege plastic verpakkingen, zoals PET flesjes, in de daarvoor bestemde afvalbak doen. Alleen dan kan plastic gerecycled worden, besparen we grondstoffen en kosten, en zorgen we samen voor een duurzamere wereld.

 

Coca-Cola zet actief in op recyclen. Samen met Coca-Cola hebben we daarom de Way Changer voor recyclegedrag ontwikkeld. Met deze Way Changer kom je erachter welke strategieën in specifieke situaties effectief zijn om meer recyclegedrag bij consumenten uit te lokken.

Hoe wij recyclegedrag uitlokken:

Coca-Cola_sfeerbeeld_2_horizontaal.jpg

1

Onderzoek naar recyclegedrag: waarom doen consumenten hun afval, zoals lege plastic flesjes, wel of niet in de (daarvoor bestemde) afvalbak? 

Coca-Cola_sfeerbeeld_2_horizontaal.jpg

2

Verkenning van de mogelijkheden: wat kan er allemaal gedaan worden om meer recyclegedrag uit te lokken?

Coca-Cola_sfeerbeeld_2_horizontaal.jpg

3

Ontwikkeling van de Way Changer voor recyclen: wat kun je in jouw situatie het beste doen om recyclegedrag uit te lokken?

Stap 1:

het gedrag

Om meer inzicht te krijgen in het gedrag, onderzoeken we waarom mensen hun afval wel of niet in de (juiste) afvalbak of -zak doen. De kennis uit dit onderzoek verwerken we in een gedragskaart. Deze laat zien welke motieven bepalen of mensen wel of niet het gewenste gedrag vertonen.

 

De kennis uit het onderzoek, bestaande uit een literatuurstudie, interviews, observaties en een vragenlijst, is samengevat in een gedragskaart. Deze laat zien hoe recyclegedrag tot stand komt. Als de motieven uit de gedragskaart op een route op de juiste manier geraakt worden, zal dat eindigen in recyclegedrag. Als dat in de huidige situatie niet het geval is, dan zal de huidige situatie niet leiden tot recyclegedrag. Zo ziet de gedragskaart voor recyclegedrag voor Coca-Cola eruit:

Al deze punten staan voor verschillende motieven,

die in het onderzoek als belangrijk naar voren zijn gekomen

Dit is het eindpunt:

recyclegedrag

Dit is het beginpunt "bron".

De blauwe route bevat motieven die hiermee te maken hebben.

Dit is het beginpunt "omgeving". De groente route bevat motieven die hiermee te maken hebben.

Dit is het beginpunt "mens".

Op de oranje route staan de motieven die te maken hebben met de mens.

Stap 2:

de mogelijkheden

Samen met Coca-Cola bekijken we wat er gedaan kan worden om meer recyclegedrag uit te lokken. We kijken vanuit de gedragswetenschappen hoe de situatie zo ingericht kan worden dat motieven op de juiste manier geraakt worden. Vervolgens ontwikkelen we met Coca-Cola geschikte strategieën om dit in de praktijk te realiseren en toe te passen.

 

Bijvoorbeeld: een aantal belangrijke motieven op de route van bron naar recyclegedrag zijn: merkkracht, verantwoordelijkheid nemen als merk, gevoel van gezamenlijk doel en gevoel dat het doel haalbaar is. 

 

Zo lokt een sterk merk als Coca-Cola recyclegedrag uit door verantwoordelijkheid te nemen en merkkracht in te zetten. Mensen krijgen dan namelijk het gevoel dat recyclen een gezamenlijk doel is, en dat verhoogt het gevoel dat het doel haalbaar is. Dit voorkomt moedeloosheid, en vergroot de kans op gewenst gedrag.

Recyclegedrag

Dat ziet er in de gedragskaart zo uit:

Gevoel van gezamenlijk doel

Verantwoordelijkheid nemen als merk

Merkkracht

Bron

Gevoel dat het doel haalbaar is

Andere belangrijke motieven, op de route van omgeving, zijn bijvoorbeeld duidelijkheid, faciliteiten en gemak. Je kunt recyclegedrag uitlokken door duidelijk te maken wat er van mensen verwacht wordt, het gewenste gedrag mogelijk te maken, en het zo gemakkelijk mogelijk maken om dit gedrag te vertonen.

Dat ziet er in de gedragskaart zo uit:

Recyclegedrag

Faciliteiten

Gemak

Duidelijkheid

Stap 3:

de strategie

Hoe je gedrag kunt veranderen, hangt af van de situatie. Er is dus niet één standaard strategie die altijd het beste uit gedrag haalt. De Way Changer helpt met het goed toepassen van de gedragskaart voor elke situatie. Zo kom je erachter wat in jouw situatie de meest effectieve strategie is om recyclegedrag uit te lokken.

 

De Way Changer stelt uit alle mogelijkheden die er zijn om gewenst gedrag uit te lokken, voor jouw situatie de beste strategie samen. Hiermee voorkom je dat jouw organisatie veel tijd en geld investeert in maatregelen die uiteindelijk niet effectief zijn, omdat ze niet geschikt zijn voor jouw situatie. 

Coca-Cola gebruikt de Way Changer met klanten, zoals supermarkten, festivals en tankstations. Op basis van een aantal vragen over de organisatie (bron), de doelgroep (mens) en/of de fysieke en sociale ruimte (omgeving), bepaalt de Way Changer welke motieven belangrijk zijn. Vervolgens geeft de Way Changer adviezen over hoe die motieven op de juiste manier geraakt kunnen worden. Daaraan zijn geschikte uitingen gekoppeld, die Coca-Cola op basis van het onderzoek heeft ontwikkeld. Dit maakt het advies direct praktisch toepasbaar voor klanten van Coca-Cola. 

Maar: zijn er onvoldoende inleverpunten waar plastic flessen gescheiden ingeleverd kunnen worden? En is het op de locatie niet mogelijk of ongewenst op afvalbakken te plaatsen? Kies dan deze poster!  

Bijvoorbeeld: zijn er in de supermarkt, op het festival of op het tankstation voldoende inleverpunten waar plastic flessen gescheiden ingeleverd kunnen worden? Dan kan duidelijkheid vergroot worden met behulp van deze poster.  

Andere casussen

KvK: 58990895

Btw: NL853269488B01