top of page
  • Foto van schrijverJulie de Vaan

Omgaan met de SUP-richtlijn

Bijgewerkt op: 5 jul.

Met de uitbreiding van de Single Use Plastics (SUP) richtlijn op 1 juli 2023, staan bedrijven in de voedingsbranche voor nieuwe uitdagingen op het gebied van verpakkingen. Zij mogen geen gratis wegwerpverpakkingen met plastic meer verstrekken. Het doel van deze maatregel is het verminderen van wegwerpplastic en het bevorderen van hergebruik. Maar hoe ga je als bedrijf om met deze maatregel?


In de praktijk moeten producenten, leveranciers of verkopers voor het verstrekken van voedselverpakkingen die bestemd zijn voor eenmalig gebruik een meerprijs doorbereken aan de consument. Het bedrag dient zichtbaar te zijn op de kassabon. Daarnaast zijn zij verplicht om herbruikbare alternatieven aan te bieden en/of te accepteren als de consument deze zelf meebrengt.


Bedrijven die zich goed willen voorbereiden op deze maatregel en de maatregelen die nog komen gaan, doen er goed aan om hierbij ook rekening te houden met consumentengedrag. In dit artikel gaan we daarom in op 3 belangrijke aspecten van de SUP regeling in relatie tot consumentengedrag, en geven we tips om hier als bedrijf goed mee om te gaan:


1: De invloed van de prijsprikkel van de SUP-richtlijn

Producten in herbruikbare verpakkingen worden (financieel) aantrekkelijker, zeker als consumenten zich op het aankoopmoment bewust zijn van het prijsverschil. Daarom doen bedrijven die herbruikbare verpakkingen aanbieden er goed aan om mensen bewust te maken van dit prijsverschil vóórafgaande aan het keuzemoment. Bedrijven met serieuze concurrentie van bedrijven die producten in herbruikbare verpakkingen aanbieden, doen er goed aan om deze optie ook aan te bieden.


Op het moment dat consumenten een aankoop doen, maken ze vaak een snelle afweging in hun hoofd. “Welke optie is op dit moment voor mij het meest geschikt?”. Hierin wordt meestal ook de prijs van een product meegenomen.


Door de stijgende prijzen van wegwerpplastic zullen alternatieven in herbruikbare verpakkingen daarom dus aantrekkelijker worden voor consumenten. Zeker als bedrijven die producten in herbruikbare verpakkingen aanbieden hierop inspelen door consumenten op het aankoopmoment bewust te maken van de (financiële) voordelen van hergebruik. Het is voor deze partijen dan ook aan te raden om hier extra over te communiceren, ook voorafgaande aan het uitprinten van de bon.


Als consumenten op het aankoopmoment een duidelijke keuze hebben en er redelijke alternatieven in herbruikbare verpakkingen beschikbaar zijn, zullen zij vaker voor producten in herbruikbare verpakkingen kiezen. Daarom doen vooral bedrijven die bijvoorbeeld in de schappen serieuze concurrentie hebben van producten in een herbruikbare verpakking er goed aan om ook herbruikbare alternatieven aan te bieden of over te stappen op herbruikbare verpakkingen.


2: Meer verantwoordelijkheid en weerstand bij de consument

Er wordt met de nieuwe maatregel veel verantwoordelijkheid bij de consument gelegd. Om weerstand en een afname in verkoop te voorkomen, moeten bedrijven uit de voedingsbranche zelf ook verantwoordelijkheid nemen.


Een belangrijk punt van discussie bij duurzaamheidsvraagstukken is altijd de verantwoordelijkheidskwestie. Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het verminderen van afval? Bedrijven of de consument? Uit onderzoek blijkt dat een goede balans erg belangrijk is. Consumenten zijn vaak pas bereid om verantwoordelijkheid te nemen als bedrijven dat ook voldoende doen.


Met de nieuwe maatregel, waarbij de kosten voor verpakkingen worden doorberekend aan de consument, wordt er te veel verantwoordelijkheid bij de consument gelegd. Dit kan weerstand oproepen en resulteren in een afname van aankopen.


Om dit te voorkomen is het belangrijk voor bedrijven om zelf ook verantwoordelijkheid te nemen, bijvoorbeeld door het aanbieden van herbruikbare opties. Daarnaast is het belangrijk om duidelijk aan te geven wie waar verantwoordelijk voor is. Communiceer daarom bijvoorbeeld goed over wat jij als bedrijf doet om verpakkingen te verduurzamen en te verminderen, en wat je daarbij van de consument verwacht.


3: Activatie en herinnering voor gedragsverandering en hergebruik

Om hergebruik te stimuleren is het erg belangrijk om de consument te activeren. Samenwerkingen tussen bedrijven uit de voedingsbranche kunnen helpen om hergebruik gemakkelijker te maken en consumenten te herinneren aan hergebruik. Vooral voor impulsaankopen en niet noodzakelijke boodschappen is dit relevant.


Het hergebruiken van verpakkingen vraagt om extra actie, inzet en motivatie vanuit de consument. De consument moet zelf verpakkingen meenemen, er op het aankoopmoment aan denken om deze te gebruiken, en deze na consumptie weer bewaren voor hergebruik. Activatie is daarom erg belangrijk om op dit keuzeproces van de consument in te spelen en hergebruik te stimuleren. Het is daarbij essentieel om consumenten tijdens het hele proces te herinneren aan het meenemen en (her)gebruiken van herbruikbare verpakkingen.


Dit is vooral belangrijk voor producenten van producten die bijvoorbeeld als extraatje of als impulsaankopen worden beschouwd. Consumenten zullen namelijk sneller geneigd zijn om deze te laten liggen als ze niet de juiste verpakking bij zich hebben.


Het bundelen van krachten en het aangaan van samenwerkingen in de branche is aan te raden om hier effectief op in te spelen. Zo maakt een goed systeem van hergebruik met verpakkingen die geschikt zijn voor meerdere producten hergebruik voor de consument gemakkelijker. Daarnaast kunnen grootschalige en gezamenlijke campagnes en activaties effectief zijn in het bereiken, herinneren en bewust maken van de consument.


Dus, in het kort:

Met de uitbreiding van de Single Use Plastics (SUP) richtlijn op 1 juli 2023 worden bedrijven in de voedingsbranche geconfronteerd met nieuwe uitdagingen op het gebied van verpakkingen. Om succesvol om te gaan met deze veranderingen is essentieel om rekening te houden met consumentengedrag. Door bewustzijn te creëren over de financiële voordelen van hergebruik, verantwoordelijkheid te nemen als bedrijf en samen te werken in de branche, kunnen bedrijven consumenten activeren en stimuleren om te kiezen voor herbruikbare verpakkingen. Dit is noodzakelijk om goed voorbereid te zijn op de toekomst en op de transitie naar duurzame verpakkingen.


Wil je meer weten over deze en/of andere duurzame transities en consumentengedrag? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.


bottom of page