top of page
More about behaviour | Changing Ways | Increase impact with behavioural knowledge

Meer over gedrag 

  • Foto van schrijverJulie de Vaan

Alcoholpreventie en middelengebruik bij jongeren (GGD)

Bijgewerkt op: 1 dag geleden


De GGD wil mensen bewust maken van de gevaren van alcohol, roken en drugs, en middelengebruik en -misbruik onder minderjarige verminderen of voorkomen. Hiervoor is onder andere de langlopende, landelijke campagne NIX18 opgezet. Aanvullend helpen wij verschillende GGD's om ook lokaal hun impact op het gebied van alcoholpreventie en middelengebruik te vergroten.


Hulp en ondersteuning bij het hanteren van de NIX18 regel

We onderzoeken waarom mensen zich wel of niet aan de NIX18 regel houden. Dat blijkt vooral te maken te hebben met:

  • De houding ten opzichte van middelengebruik

  • De sociale invloed van anderen en van middelengebruik

  • Een gevoel van oneerlijkheid

  • Een gevoel van controle


Op basis van deze inzichten hebben we een bordspel ontwikkeld. Tijdens het spelen gaan spelers in op bovenstaande onderdelen. Waarom is middelengebruik schadelijk voor jongeren, en hoe staan spelers tegenover middelengebruik bij jongeren? Waarom heeft middelengebruik zo veel invloed op onze sociale positie, en hoe kunnen we groepsdruk en negatieve sociale invloed tegengaan? En hoe kun je de NIX18 regel nou effectief hanteren?


Na afloop van het spel geven mensen aan dat ze het spel leuk, leerzaam en nuttig vinden en dat ze meer gemotiveerd zijn om de NIX18 regel te handhaven. Het spel kan dus effectief worden ingezet om mensen te helpen en te ondersteunen bij NIX18, bijvoorbeeld op scholen, verenigingen, of in bruikleen voor persoonlijke kringen.


Ouders beter bereiken

Uit ons onderzoek blijkt dat in specifieke regio's vooral het effectief bereiken van ouders met informatie over middelengebruik onder jongeren en NIX18 lastig is voor de GGD. Dat komt onder andere door de angst voor veroordeling, behoefte aan onafhankelijkheid, en een sceptische houding ten opzichte van mensen en instanties die hulp bieden.


Op basis daarvan hebben we interventies ontwikkeld waarmee de GGD ouders beter kan bereiken met informatie over middelengebruik en NIX18, waaronder:

  • Het op school uitdelen van potten met vragen over middelengebruik. Met behulp van de vragen uit de pot kunnen ouders thuis op een leuke manier, in een veilige omgeving, en op hun eigen tempo het gesprek met hun kind aangaan over middelengebruik en NIX18.

  • Een schoolopdracht waarin jongeren hun ouders moeten interviewen over opvoeding en middelengebruik. Zo stimuleren we ze om er met hun ouders over in gesprek te gaan, en leren we ze kritische vragen over dit onderwerp te stellen.

  • Een ouderavond op scholen, waar ouders op basis van hun opvoedstijl ingedeeld worden in groepjes en onder leiding van lokale deskundigen het gesprek met elkaar aangaan over waar ze tegenaan lopen in hun opvoeding.


Met name de schoolopdracht bleek erg effectief om ouders te bereiken, bewustzijn over middelengebruik te vergroten, en mensen te stimuleren om de NIX18 regel te hanteren. Deze interventie wordt dan ook op grotere schaal toegepast en ingezet. Hier lees je hoe de GGD het traject heeft ervaren.23 weergaven

Gerelateerde posts

Alles weergeven
bottom of page