top of page
  • Foto van schrijverJulie de Vaan

Tevredenheid en veiligheid vergroten (Gemeente 's-Hertogenbosch)

Bijgewerkt op: 21 mrt.


Gemeente 's-Hertogenbosch zet zich in om tevredenheid en veiligheid van bewoners en bezoekers te vergroten. Wij helpen de gemeente om een prettige omgeving te creëren waarin iedereen zich fijn voelt en respectvol met elkaar omgaat.


Tevredenheid vergroten

We onderzoeken welke factoren in welke situaties invloed hebben op de tevredenheid van bewoners en bezoekers in de openbare ruimte. Op basis daarvan zetten we richtlijnen op voor allerlei verschillende functies binnen de gemeente, zoals communicatieadviseurs, toezichthouders en wijkmanagers. Deze helpen hen om op de juiste manier met allerlei verschillende situaties om te gaan om tevredenheid te vergroten.


Bijvoorbeeld zo, wanneer er een melding binnen is gekomen over een bepaald probleem:

Gedrag & gedragsverandering - Tevredenheid in de openbare ruimte vergroten - Checklist

Gedrag & gedragsverandering - Tevredenheid in de openbare ruimte vergroten - Checklist

Alcoholgerelateerd uitgaansgeweld tegengaan

We onderzoeken hoe geweld onder jongeren tijdens het uitgaan tot stand komt. Dit onderzoek vormt de basis voor de opzet van de ‘Kies-campagne’. Deze bestaat uit verschillende uitingen en interventies die ingezet worden tijdens stapavonden om het bewustzijn van jongeren te vergroten, om vooraf aan het uitgaan commitment te vragen en te creëren voor een geweldloze uitgaansavond, en om uit te dragen dat geweld niet de norm is.


Overlast door hondenpoep verminderen

Een van de meest voorkomende klachten bij de gemeente gaan over hondenpoep. Waarom ervaren of veroorzaken mensen overlast van hondenpoep? Op basis van die kennis ontwikkelen we een aantal effectieve uitingen en interventies. Deze zijn bedoeld om:

  • De duidelijkheid over het hondenbeleid van de gemeente te vergroten

  • Mensen meer inspraak te geven

  • Het opruimen van hondenpoep gemakkelijker te maken

  • (Wederzijdse) waardering en respect te vergroten

  • Gebruik te maken van het principe van wederkerigheid
27 weergaven

Gerelateerde posts

Alles weergeven
bottom of page