top of page
  • Foto van schrijverJulie de Vaan

Afvalscheiding en recycling stimuleren met Coca-Cola

Bijgewerkt op: 12 mei


Sinds 2018 helpen we Coca-Cola op het gebied van recycling door mensen te stimuleren om afval te scheiden en lege verpakkingen op de juiste manier weer in te leveren.


Inzichten & advies

De meeste mensen zijn zich ervan bewust dat het niet op de juiste manier inleveren van afval negatieve gevolgen heeft voor het milieu. Toch is de waarde van plastic als hernieuwbare grondstof nog niet voor iedereen even duidelijk. Ook beseft nog lang niet iedereen dat plastic alleen effectief gerecycled kan worden, als lege verpakkingen echt op de juiste manier ingeleverd worden, en hoe belangrijk hun rol als consument daarin is. Daarom kan Coca-Cola in bewustwordingscampagnes het beste ingaan op de waarde van afval en plastic, hoe belangrijk het is om plastic afval op de juiste manier in te leveren om het te kunnen recyclen, en wat de rol/verantwoordelijkheid van de consument hierbij is.


Of mensen hun afval uiteindelijk wel of niet scheiden en op de juiste manier inleveren, hangt ervan af of ze daar voldoende motivatie voor hebben op het keuzemoment. Daarom moeten (persoonlijke, korte termijn) effecten en gevolgen van het wel of niet op de juiste manier inleveren van plastic duidelijk zijn. Het is dan ook goed om vooral op het keuzemoment zelf te benadrukken wat afvalscheiding oplevert. Hoe persoonlijker en duidelijker deze korte termijn effecten worden gemaakt, hoe beter.


Daarnaast hangt de keuze om wel of niet te recyclen voor een deel af van het gevoel dat dit gedrag effect heeft en of doelen haalbaar zijn. Als grote organisaties zoals Coca-Cola laten zien dat zij zich inzetten voor recycling, geeft dat mensen het gevoel dat zij een gezamenlijk doel nastreven en dat recycling nuttig en haalbaar is. Op die manier kan Coca-Cola haar merkkracht inzetten om een effectieve (sociale) norm neer te zetten. Hierbij helpt het ook om goed te faciliteren en duidelijk aan te geven hoe afval ingeleverd moet worden en wat er na het inleveren met het afval gebeurt.


Tot slot is het voor mensen die minder gemotiveerd zijn om afval te scheiden en te recyclen belangrijk om het op de juiste manier inleveren van afval (gevoelsmatig of fysiek) zo gemakkelijk mogelijk te maken. Vraag en verwacht daarbij niet te veel van consumenten. Zorg daarom voor de juiste faciliteiten: voldoende, herkenbare en goed te bereiken inleverpunten op plekken waar mensen routinematig hun plastic afval weggooien, en waarbij duidelijk is welk afval waar ingeleverd moet worden.


Gedrag & gedragsverandering - Duurzaamheid & Milieu - Afvalscheiding, afvalinzameling en recycling (Coca-Cola)
Deze Gedragskaart laat zien waarom mensen hun afval wel of niet op de juiste manier scheiden en inleveren, en aan welke knoppen je kunt draaien om deze keuze te sturen.

Praktische toepassingen

Zomercampagne 2019

Lokale maatregelen


Anderen inspireren

Om de impact van deze acties op het gebied van afvalscheiding en recycling te vergroten, delen we deze vooruitgang, kennis, inzichten en adviezen met anderen. Dat doen we zowel intern als extern, bijvoorbeeld tijdens OPEN Live 2020 en een panelgesprek over 100% rPET in België. 


Misschien ook interessant:

Dit artikel over hoe we consumenten aanmoedigen om ons te helpen recyclen (Let’s be OPEN Magazine, p.10-11)

60 weergaven

Gerelateerde posts

Alles weergeven
bottom of page