top of page
  • Foto van schrijverJulie de Vaan

Hoe stimuleer je gezonde voedingskeuzes?


Elke dag maken we allerlei verschillende voedingskeuzes in allerlei verschillende settings. Thuis, in de supermarkt, in de kantine op school of op het werk, of on-the-go. Hoewel de meeste van ons wel gezond willen kiezen, zijn er overal verleidingen die soms lastig zijn te weerstaan. Hoe zorgen we ervoor dat mensen gemakkelijk gezonde keuzes maken, en alleen ongezonder kiezen als ze dat zelf echt willen?


De volgende knoppen hebben de meeste invloed op onze voedingskeuzes, en bepalen of we in staat zijn om bewuste keuzes maken. Door op deze knoppen in te spelen, kunnen we mensen helpen om verantwoorde keuzes de standaard te maken.


Houding ten opzichte van gezonde keuzes

Hoe staan mensen tegenover voeding en gezondheid? En hoe belangrijk vinden ze dit? Dat ligt bijvoorbeeld aan wat mensen verstaan onder gezond, aan hun persoonlijke normen en of mensen zich bewust zijn van de problemen die ongezonde voeding kan veroorzaken.


Motivatie en commitment

Hoe gemotiveerd zijn mensen om voor gezond te kiezen op het moment dat ze daadwerkelijk een voedingskeuze moeten maken? Voelen zij zich hier bijvoorbeeld verantwoordelijk voor? Hebben ze het gevoel dat ze steun krijgen vanuit hun omgeving? En wat verwachten ze zelf op korte termijn te merken van hun keuze? Hierbij gaat het niet zozeer om de gevolgen voor de gezondheid, maar bijvoorbeeld meer ook om de directe voldoening na consumptie.


Zelfeffectiviteit en zelfcontrole

In hoeverre hebben mensen het gevoel dat ze in staat zijn om verantwoorde keuzes te maken, en dat ze zelf controle hebben over de keuzes die ze maken? Dat hangt af van keuzevrijheid, de gewoontes die mensen hebben, het gevoel dat het het maken van gezonde keuzes zin heeft, en de aantrekkelijkheid of aantrekkingskracht van bepaalde opties.


Geschiktheid van gezonde keuzes

Zijn of lijken gezonde keuzes geschikte keuzes? Zijn of lijken ze bijvoorbeeld functioneel en aantrekkelijk? En lijken ze op andere keuzes of gelijkwaardig aan andere keuzes?

Gemak van gezonde keuzes

Is het gemakkelijk om gezonde keuzes te maken? Omdat ze bijvoorbeeld goed herkenbaar en beschikbaar zijn?


Norm

Lijkt het maken van gezonde voedingskeuzes normaal te zijn? Dat ligt eraan welk gedrag we zien (of denken te zien) bij anderen, hoe beschikbaar en voor de hand liggend gezonde keuzes zijn, en hoe deze door verkopende partijen worden neergezet.

Door deze knoppen op de juiste manier te raken, kunnen we het voor mensen gemakkelijker maken om verantwoorde voedingskeuzes te maken. Hoe keuzes precies tot stand komen, welke knoppen hierbij doorslaggevend zijn, en hoe je deze het beste kunt raken, dat hangt af van de situatie. Dat verschilt namelijk afhankelijk van je doelgroep, de omgeving, wie jij bent als organisatie, en welk gedrag je specifiek wil uitlokken. Wil je mensen effectief stimuleren om verantwoorde keuzes te maken? Kijk dan specifiek in jouw situatie hoe je het beste de juiste knoppen kunt raken.

76 weergaven

Gerelateerde posts

Alles weergeven
bottom of page