• Julie de Vaan

Hoe ga je als gemeente om met de versoepeling van coronamaatregelen?
Met de versoepeling van de coronamaatregelen komen een hoop vragen op over hoe je dit als gemeente in goede banen kan leiden. Om de veiligheid/gezondheid te bevorderen, zullen burgers zich op een andere manier moeten gedragen dan voorheen: ze moeten zich aan de geldende maatregelen blijven houden. Helaas zal lang niet iedereen dat uit zichzelf doen, en dus zijn aanvullende maatregelen vanuit de gemeente nodig. Maar hoe realiseer je bijvoorbeeld een 1,5m samenleving, ga je om met grote bijeenkomsten en hoe voorkom je weerstand bij de burgers die zich niets aantrekken van nieuwe maatregelen?


Gedrag = mens x omgeving x bron


Volgens ons komt gedrag tot stand door de interactie tussen de mens, de omgeving en de bron. Om gedrag te kunnen veranderen, moet de situatie, bestaande uit deze drie elementen, op de juiste manier worden ingericht. Dat kunnen we toelichten aan de hand van een voorbeeld: 


Als mensen na het versoepelen van de maatregelen weer massaal naar buiten gaan, maar de omgeving is niet veranderd, dan zullen mensen waarschijnlijk snel weer vervallen in hun oude gewoontes. De bron wordt nu ingezet om dat te verhelpen. Zo wordt bijvoorbeeld vaak te herhaald: “houd afstand”. Maar afhankelijk van wie een boodschap afkomstig is, en hoe er wordt gecommuniceerd, kan een boodschap ook weerstand opwekken. Sommige mensen zetten zich er dan juist weer tegen af. Of, zoals we ook merken, als de inhoud van een boodschap lang hetzelfde blijft, dan zwakt de impact ervan af. Daarom zien we na weken herhalen: “blijf zoveel mogelijk binnen,” dat mensen na een tijdje toch weer naar buiten gaan. Het is dus niet genoeg om alleen op de bron in te zetten. 


Om als gemeente gewenst gedrag uit te kunnen lokken, moet je dus inzetten op de interactie tussen de mens, omgeving en bron. Weet je die interactie te optimaliseren, dan zal de hele situatie ervoor zorgen dat mensen zich zoveel mogelijk aan ‘het nieuwe gewoon’ houden. Wil je hier meer over weten, lees dan eens onze blog over gedragsverandering na corona.


Hoe gedragsverandering hierbij kan helpen


Zoals veelal in de media te horen is, kunnen gedragswetenschappers een belangrijke bijdrage leveren aan de exitstrategie. Een goede gedragswetenschapper is namelijk in staat de vertaalslag te maken tussen wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Hierdoor is de veranderstrategie zowel onderbouwd én uitvoerbaar.


Wil je graag met gedragswetenschappelijke kennis en strategieën aan de slag? Neem dan gerust eens contact met ons op. Wij maken graag (vrijblijvend én coronaproof) kennis. 

29 keer bekeken

Gerelateerde posts

Alles weergeven