More about behaviour | Changing Ways | Increase impact with behavioural knowledge

Leer meer over gedrag 

Op zoek naar informatie over gedrag?

Update je kennis met behulp van deze artikelen.

  • Julie de Vaan

De kracht van gedragsverandering: geen nudge, maar een volledige strategie


Veel organisaties zien gedragsverandering als een manier om relatief goedkoop en gemakkelijk een probleem op te lossen, door met een kleine aanpassing of interventie veel mensen te stimuleren om de juiste keuzes te maken. Hiervoor wordt ook wel de term Nudging gebruikt.


Nudging wordt helaas vaak alleen maar ingezet als symptoombestrijding. Er is een probleem, en dat probleem willen we verminderen met een trucje om ervoor te zorgen dat mensen minder vaak het problematische gedrag vertonen. Dat is vergelijkbaar met het nemen van paracetamol tegen de pijn, zonder je verder af te vragen waar die pijn vandaan komt.


Onbedoeld leggen gedragsveranderaars hiermee de focus te veel op het individu, in plaats van op systemen en beleid (Chater & Loewenstein, 2022). Volgens ons is "nudging" in de vorm van een enkele, minimale aanpassing die een grote verandering bij een grote groep mensen teweeg zou moeten brengen, zoals deze definitie door velen is opgepikt uit het boek Nudge (Thaler & Sunstein, 2009), dan ook niet de beste manier om gedragsverandering in te zetten.


Wij zijn er namelijk van overtuigd dat kennis over gedrag toepassen op lange termijn alleen zin heeft, als deze kennis in het hele systeem of beleid wordt ingezet. Daarmee willen we zeggen dat de volledige situatie kritisch bekeken en geoptimaliseerd moet worden om langdurig en blijvend gedrag te veranderen. Een nudge kan daarbij een onderdeel van de oplossing zijn, maar nooit een vervanger van belangrijke en noodzakelijke beleidsmatige veranderingen die invloed hebben op gedrag.


Daarom zetten wij niet in op een of enkele nudges, maar op een volledige strategie om een situatie te creëren waarin duurzaam gedrag echt de standaard wordt. Alleen zo kun je volgens ons langdurig en blijvend gedrag veranderen. Dat vraagt meer commitment, maar levert op lange termijn ook veel meer op. En dat is de manier waarop we echt een positieve impact op de wereld maken met behulp van gedragsverandering.


Een voorbeeld:

Vaak is een hele stad erop ingericht om met de auto van A naar B te komen. Er zijn brede straten, maar smalle stoepen en fietspaden. Een groot deel van de stad bestaat uit parkeergelegenheid voor auto's, maar fietsenstallingen zijn lastig te vinden of te bereiken en je fiets zomaar ergens stallen mag niet. En door bezuinigingen moeten mensen steeds verder reizen naar bijvoorbeeld ziekenhuizen, zwembaden of bibliotheken.


Organisaties die iets willen doen met duurzaamheid of vitaliteit, willen dat mensen vaker de fiets pakken. Een snelle, goedkope en gemakkelijke manier om mensen te stimuleren om te fietsen, is bijvoorbeeld een bord of flyer waarop een sociale norm wordt benadrukt: "de meeste mensen pakken graag de fiets". Of een puntensysteem waarmee je iets kan winnen als je vaak met de fiets komt. Dat zijn leuke nudges, die mensen op de korte termijn best kunnen motiveren om vaker de fiets te pakken.


Maar om blijvend gedrag te veranderen, zal de omgeving ook fietsvriendelijker ingericht moeten worden. Er moeten veilige en prettige fietspaden zijn. Het moet gemakkelijk zijn om je fiets te stallen. En afstanden moeten met de fiets te overbruggen zijn. Daarnaast moeten duurzaamheid en vitaliteit in zijn geheel aandacht krijgen in het beleid, en moeten mensen beter gefaciliteerd worden. Laat dus zien dat je hier als organisatie achter staat, ook als dat af en toe ten kosten gaat van efficiëntie. Bied mensen bijvoorbeeld wanneer nodig wat extra reistijd of een kleine reiskostenvergoeding voor de fiets aan. Dat zijn misschien geen kleine, leuke en gemakkelijke nudges, maar zorgen uiteindelijk wel echt voor een verandering in gedrag.


Bronnen:

Chater, N., & Loewenstein, G. (2022). The i-Frame and the s-Frame: How Focusing on the

Individual-Level Solutions Has Led Behavioral Public Policy Astray.

Thaler, R.H., & Sunstein, C.R. (2009) Nudge: Improving decisions about health, wealth, and

happiness.

2 weergaven

Gerelateerde posts

Alles weergeven