top of page
  • Foto van schrijverJulie de Vaan

Lege verpakkingen inzamelen en scheiden: dit zijn de 5 belangrijkste drivers voor de consument

Bijgewerkt op: 22 jun.

Afvalinzameling en afvalscheiding zijn essentieel voor circulariteit, recycling en om verspilling en vervuiling tegen te gaan. Voor bedrijven uit de afvalverwerkings- en levensmiddelenindustrie is het daarom belangrijk dat consumenten hun lege verpakkingen op de juiste manier weer inleveren. Maar hoe kunnen zij dit gedrag bij de consument stimuleren?


Daarvoor is het belangrijk om eerst te begrijpen hoe consumentengedrag tot stand komt. Dan weet je namelijk waar je allemaal rekening mee moet houden als je effectief wilt inspelen op dit keuzeproces om keuzes te beïnvloeden. Daarom lichten we in dit artikel de vijf belangrijkste drivers voor afvalinzameling en afvalscheiding toe.


1: Houding

Hoe staan consumenten ten opzichte van het milieu, duurzaamheid en afvalscheiding? En hoe belangrijk is dit voor ze? Dat hangt bijvoorbeeld af van hun persoonlijke normen, milieukennis en -bewustzijn, en (hun perceptie over) de waarde van afval.


Consumenten met een positieve houding ten opzichte van afvalinzameling en afvalscheiding kun je het beste stimuleren door het duurzaamheidsaspect te benadrukken. Andere consumenten kun je beter stimuleren door andere aspecten te benadrukken (zoals een prettige en schone omgeving) of door de daadwerkelijke waarde van afval te vergroten (bijvoorbeeld met statiegeld).


2: Ervaren nut

Daarnaast is het belangrijk dat consumenten het gevoel hebben dat afval inzamelen en scheiden nuttig is en impact maakt. Dat ligt vaak aan de waarneembaarheid van (positieve) effecten. Geef daarom inzicht in de gevolgen van hun eigen gedrag, welke stappen jij als bedrijf allemaal neemt en wat dat oplevert.


3: Zelfeffectiviteit

Hebben consumenten het gevoel dat ze goed in staat zijn om hun afval in te zamelen en te scheiden? En hebben ze er vertrouwen in dat ze daarmee impact kunnen maken? Dit hangt samen met het ervaren nut, een gevoel van controle en haalbaarheid.


Je kunt zelfeffectiviteit bijvoorbeeld vergroten door duidelijkheid te geven over de recyclingprocedure en wat daarin van de consument wordt verwacht. Waar begint de verantwoordelijkheid van de consument en waar eindigt deze? Maak de verwachte handeling van de consument hierbij niet te groot (bijvoorbeeld: “jij levert in, wij doen de rest”).


4: Norm

Veel consumenten laten zich in hun gedrag voor een groot deel leiden door de heersende norm. Zo ook als het gaat om afvalinzameling en afvalscheiding. Zorg er dus voor dat de juiste (sociale) norm wordt uitgedragen, bijvoorbeeld door heel duidelijk te maken wat er van de consument verwacht wordt en door het gewenste gedrag zo zichtbaar en gemakkelijk mogelijk te maken.


5: Gemak

Zijn consumenten niet zo gemotiveerd om hun afval op de juiste manier in te zamelen of te scheiden? Dan zullen ze vaak terugvallen op de gemakkelijkste optie of op hetgeen ze gewend zijn. Zorg er daarom voor dat afvalinzameling en -scheiding zo gemakkelijk mogelijk is.


Om afvalinzameling en afvalscheiding te stimuleren kun je gebruik maken van deze vijf drivers. Neem ze daarom mee in je plannen, acties en communicatie. Hoe precies? Dat ligt natuurlijk aan de praktijksituatie. Wie is bijvoorbeeld de doelgroep? Of om welke soort verpakking, product of locatie gaat het? Wil je echt serieus aan de slag met afvalinzameling en -scheiding? Wij helpen je graag met een grondige analyse en een advies op maat voor jouw situatie.


bottom of page