Over Changing Ways

Over ons en waar wij voor staan.

Changing Ways staat voor het veranderen van gedrag. De naam slaat enerzijds op het veranderen van de manieren van de mens. Anderzijds slaat de naam op het optimaliseren van de wegen die naar gewenst gedrag leiden. 

 

Wij zijn een team van gedragsveranderaars met een gemeenschappelijke visie op gedragsverandering. Deze is samen te vatten in drie kernpunten:

Wij geloven dat...

Over Changing Ways

Wij helpen organisaties met gedragsverandering. Gedragsverandering is mensen stimuleren om dingen anders te doen. Zo kun je gewenst gedrag uitlokken. Dat doen we door te onderzoeken welke motieven belangrijk zijn, hoe de mens, omgeving en bron deze motieven beïnvloeden, en hoe de interactie daartussen zo ingericht kan worden dat deze gewenst gedrag uitlokt. Wij zetten onze kennis van gedragsverandering overigens alleen in voor gedrag dat de wereld volgens ons (een beetje) beter maakt. 

 

Motieven

Door duizenden jaren aan evolutie zijn mensen voorgeprogrammeerd met allerlei motieven. Afhankelijk van hoe die motieven geactiveerd worden door de situatie, laten mensen bepaald gedrag zien. Tienduizend jaar geleden was dat heel handig, omdat het ons hielp met overleven. Tegenwoordig leven we in een andere situatie, maar zijn dezelfde motieven wel nog van invloed. Hoewel we vaak denken dat mensen tegenwoordig rationele keuzes maken, laten we door de invloed van deze oeroude motieven soms gedrag zien dat niet logisch lijkt of zelfs ongewenst is.

 

Situatie

Een situatie delen we op in drie onderdelen die elk invloed hebben op gedrag: mens, omgeving en bron. Bij de mens horen motieven die te maken hebben met het individu. Dat zijn bijvoorbeeld attitude, kennis of een sociaal dilemma. Bij de omgeving horen motieven die te maken hebben met de fysieke, digitale en sociale situatie. Dat zijn bijvoorbeeld het gemak om bepaald gedrag te vertonen (doordat bepaalde faciliteiten aanwezig zijn) of een groepsnorm. Bij de bron horen motieven die te maken hebben met het accepteren van een veranderverzoek. Dat zijn bijvoorbeeld de ervaren autoriteit van de afzender of weerstand tegen een verzoek. De situatie die bestaat uit mens, omgeving en bron bepaalt de manier waarop motieven geactiveerd worden. 

 

Gedrag = mens x omgeving x bron

Het is uiteindelijk de interactie tussen mens, omgeving en bron die bepaalt welk gedrag we vertonen. Changing Ways is het veranderen van gedrag door het optimaliseren van die interactie. Je kunt gedrag pas veranderen als je deze interactie goed begrijpt. Daarom onderzoeken we welke motieven op welke manier geraakt worden door de situatie. Vervolgens bekijken we wat je in de probleemsituatie kunt doen om gedrag te veranderen. Zo kom je erachter wat je kunt doen om gewenst gedrag uit te lokken.

1

Gedrag tot stand komt door de interactie tussen de mens, de omgeving en de bron.

2

Je gedrag pas kunt veranderen als je deze interactie goed onderzoekt en  begrijpt.

3

Gedragsverandering een krachtig middel is om in te zetten voor een betere wereld, mits dat op de juiste manier gebeurd.

KvK: 58990895

Btw: NL853269488B01

©2020 Changing Ways