Over Changing Ways

Wil je meer weten over Changing Ways? Lees hier waar wij voor staan, en hoe wij gedrag veranderen.

Waar wij voor staan

Changing Ways staat voor het veranderen van gedrag door het optimaliseren van de situatie. De naam slaat op het veranderen van de manieren van de mens, en op het optimaliseren van de wegen die naar gewenst gedrag leiden. Onze visie op gedragsverandering is samen te vatten in drie kernpunten:

Sand 3

1

Gedrag komt tot stand door de interactie tussen de mens, de omgeving en de bron. Elke situatie, bestaande uit de mens, omgeving en bron(nen), lokt bepaalde keuzes en gedrag uit. 

Sand 3

2

Je kunt gedrag pas veranderen, als je de interactie tussen de mens, de omgeving en de bron goed onderzoekt en begrijpt. Alleen dan kun je de situatie zo inrichten dat deze gewenst gedrag uitlokt. 

Sand 3

3

Elke situatie kan geoptimaliseerd worden om het beste uit gedrag te halen. Gedragsverandering is een krachtig middel om in te zetten voor een betere wereld, mits dat op de juiste manier gebeurd.

 

Ons verhaal

Mensen zijn bewust en onbewust continu bezig met het maken van keuzes die hun gedrag bepalen. Welke keuzes mensen maken, wordt bepaald door allerlei verschillende motieven (ook wel drijfveren of beweegredenen genoemd). Door duizenden jaren aan evolutie, zijn veel motieven die ons gedrag bepalen aangeboren. Andere motieven zijn aangeleerd door ervaring en/of interactie. 

De situatie waarin we ons bevinden activeert de motieven die ons gedrag bepalen. Een situatie bestaat uit: (1) mensen (2) in een bepaalde omgeving (3) die blootgesteld worden aan allerlei informatie vanuit een of meerdere bronnen. Elke situatie lokt, door de interactie tussen de mens, de omgeving en de bron, bepaald gedrag uit. 

 

Vaak wordt gedacht dat we ons hier bewust van zijn en dat we ons gedrag goed kunnen sturen, maar vooral onbewust spelen motieven vaak een belangrijke rol. Als een situatie ongewenst gedrag uitlokt, zijn we lang niet altijd in staat om ons hier bewust tegen te verzetten en toch gewenst gedrag te vertonen. 

 

Vaak is de situatie niet optimaal ingericht, waardoor deze nog niet het gewenste gedrag of zelfs ongewenst gedrag uitlokt. Met onze expertise in gedragsverandering en -wetenschappen onderzoeken en begrijpen wij de interactie tussen de mens, de omgeving en bron. Door daarnaast de situatie te analyseren, weten we wat er in een situatie gedaan kan worden om deze te optimaliseren, waardoor gewenst gedrag wordt uitgelokt. Wij zetten onze expertise in gedragsverandering overigens alleen in voor gedrag dat de wereld volgens ons (een beetje) beter maakt.

Sand 3

Hoe wij gedrag veranderen

Onze werkwijze is gebaseerd op de gedragswetenschappen, en sluit aan bij de behoeften in de praktijk. We onderzoeken eerst het gedrag, de situatie en de mogelijkheden. Vervolgens ontwikkelen we een strategie waarmee je de situatie zo kunt inrichten dat deze gewenst gedrag uitlokt. Zo weet je meteen wat je kunt doen om gedrag te veranderen. 

Onze werkwijze bestaat uit:

Sand 1

Stap 1: het gedrag

We onderzoeken vanuit de gedragswetenschappen hoe gedrag tot stand komt. Ook onderzoeken we hoe het zit in de huidige situatie. Dan combineren we de wetenschap met de praktijk: we brengen in kaart hoe gedrag in de huidige situatie tot stand komt.

Rondje logo.png
Sand 1

Stap 2: de mogelijkheden

Vervolgens zoeken we de beste wegen naar gewenst gedrag. We bestuderen wat er in de huidige situatie gedaan kan worden om deze zo in te richten dat gewenst gedrag wordt uitgelokt. 

Rondje logo.png
Sand 1

Stap 3: de veranderstrategie

Het resultaat verwerken we in de Way Changer. Deze online tool laat direct zien welke strategie in jouw situatie geschikt is om gedrag te veranderen. Zo weet je meteen hoe je de situatie zo kunt inrichten dat deze het beste uit gedrag haalt.

Rondje logo.png
 
Sand 3

Stap 1: het gedrag

 

Om meer inzicht te krijgen in het gedrag, onderzoeken we vanuit de gedragswetenschappen hoe gedrag tot stand komt: welke motieven hebben op welke manier invloed op gedrag? Ook onderzoeken we hoe het zit in de huidige situatie(s). Welke motieven zijn in de praktijk het meest belangrijk, en hoe worden die in de huidige situatie(s) geraakt? Het onderzoek bestaat meestal uit de volgende onderdelen:

  • Situatieschets

  • Literatuurstudie

  • Interviews

  • Observaties

 

Dan combineren we wetenschap met de praktijk: we maken een gedragskaart. Deze laat zien hoe gedrag in de situatie(s) tot stand komt. De werking van de gedragskaart kan worden vergeleken met een routebeschrijving. Mensen beginnen hun reis bij een van de drie startpunten: mens, omgeving of bron (links). De situatie bepaalt vanuit welk startpunt zij aan een route beginnen. Het eindpunt is gewenst gedrag (rechts). 

 

Zo vormen de motieven in de gedragskaart verschillende routes naar gedrag. Als de motieven op de juiste manier geraakt worden, zal dat eindigen in gewenst gedrag. Als dat niet zo is, zal de huidige situatie leiden tot het uitblijven van gewenst gedrag, of zelfs tot ongewenst gedrag.

Zo ziet een gedragskaart eruit

Dit is het beginpunt "omgeving".

De groente route bevat motieven die hiermee te maken hebben.

Dit is het beginpunt "bron".

De blauwe route bevat motieven die hiermee te maken hebben.

Dit is het eindpunt: gedrag

Al deze punten staan voor verschillende motieven

Dit is het beginpunt "mens".

Op de oranje route staan de motieven die te maken hebben met de mens

 
Sand 3

Stap 2: de mogelijkheden

 

In de tweede stap zoeken we de beste routes naar gewenst gedrag. Aan de hand van de gedragskaart en de situatie analyseren we de mogelijkheden om gewenst gedrag uit te lokken.

 

We kijken enerzijds vanuit de gedragswetenschappen hoe een situatie zo ingericht kan worden dat de motieven op de juiste manier geraakt worden. Welke technieken en interventies blijken uit de gedragswetenschappelijke literatuur en best practices effectief te zijn om gedrag te veranderen? 

 

Anderzijds kijken we naar de situatie en de mogelijkheden van een organisatie. Met welke beleidsmatige en praktische zaken moet rekening gehouden worden bij het bepalen van de routes naar gewenst gedrag? 

 

Dan combineren we de wetenschap met de praktijk: wat zijn in de huidige situatie(s) de beste routes naar gewenst gedrag? We ontwikkelen een strategie waarmee de situatie zo ingericht kan worden dat deze het beste uit gedrag haalt. Hierbij beperken we ons niet tot een enkel of eenzijdig advies, maar bieden een strategie aan voor de volledige situatie. Want pas als de situatie zo is ingericht dat deze gewenst gedrag uitlokt, kan gedrag met succes veranderd worden. 

 
Sand 3

Stap 3: de veranderstrategie

 

Gedragsverandering blijft maatwerk: er is niet één standaard strategie om het beste uit gedrag te halen. Om gedrag echt te veranderen, moet elke situatie zo worden ingericht dat deze gewenst gedrag uitlokt. De gedragskaart laat zien waar je allemaal op kunt inspelen. Wij analyseren de mogelijkheden om gedrag uit te lokken. Tot slot helpt de Way Changer bij het bepalen van een passende strategie voor jouw situatie. 

 

De Way Changer is een online tool die een geschikte strategie genereert voor jouw situatie. Zo weet je meteen hoe je de situatie zo kunt inrichten dat deze gewenst gedrag uitlokt. Dat werkt zo:

  • Beantwoord een aantal vragen over jouw situatie. 

  • De Way Changer analyseert je antwoorden.

  • Je krijgt een strategie die laat zien wat je in jouw situatie allemaal kunt doen om deze zo in te richten dat deze het beste uit gedrag haalt. 

Achter de schermen houdt dat in dat de Way Changer op basis van onze onderzoeken en formules berekent welke routes in de gedragskaart naar gewenst gedrag leiden, en met welke strategie je het beste aan de slag kunt gaan om gewenst gedrag uit te lokken. Deze strategie bevat uitleg, praktische tips, concrete stappen die je kunt zetten om gedrag te veranderen, nudges, uitingen en interventies die je rechtstreeks kunt inzetten.

 

KvK: 58990895

Btw: NL853269488B01

©2020 Changing Ways