De afgelopen jaren hebben we een duidelijkere visie gekregen op hoe we gedragsverandering het beste kunnen en willen inzetten in de praktijk. Onze werkwijze is aangescherpt en onze diensten zijn verbeterd. De naam Changing Ways sluit daar perfect bij aan. 

Pennock & Postema wordt Changing Ways. Hier lees je waarom. 

Over Changing Ways

Changing Ways staat voor het veranderen van gedrag. De naam slaat enerzijds op het veranderen van de manieren waarop mensen doen wat ze doen. Anderzijds slaat het op het optimaliseren van de wegen die naar gewenst gedrag leiden. 

 

Wij geloven dat gedrag tot stand komt door de interactie tussen de mens, de omgeving en de bron. De mens is voorgeprogrammeerd met allerlei motieven. Afhankelijk van de invloed van die motieven op keuzemomenten laten mensen bepaald gedrag zien. 

 

Pas als je weet welke motieven op welke manier invloed hebben kun je gedrag veranderen. Maar wat bepaalt de invloed van die motieven? Dat is een gevolg van de interactie tussen kenmerken van een mens, haar omgeving en de bron die communiceert over gedrag. 

 

Als je gedrag wil veranderen moet je daarom eerst weten welke motieven in jouw situatie belangrijk zijn. Hiervoor is het belangrijk om de interactie tussen de mens, de omgeving en de bron goed te begrijpen. Vervolgens kun je de interactie tussen de mens, de omgeving en de bron zo inrichten dat gewenst gedrag wordt uitgelokt. Wij nemen daarom altijd eerst een stap terug om die interactie goed te onderzoeken, zodat we daarna met zekerheid vooruit kunnen in de goede richting. 

Hoe we gedrag veranderen

Changing Ways is het veranderen van gedrag door het optimaliseren van de interactie tussen de mens, de omgeving en de bron. We hebben een werkwijze ontwikkeld die aansluit op onze visie over gedragsverandering. Onze werkwijze bestaat uit:

 

Stap 1: het probleem

We onderzoeken vanuit de gedragswetenschappen hoe gedrag tot stand komt. Welke motieven hebben op welke manier invloed op gedrag? Ook onderzoeken we hoe het zit in de probleemsituatie. Welke motieven zijn in de praktijk het meest belangrijk en hoe worden die geraakt door de interactie tussen de mens, de omgeving en de bron? Dan combineren we de wetenschap met de praktijk: we brengen in kaart hoe gedrag in de probleemsituatie tot stand komt. 

 

Stap 2: de mogelijkheden

Vervolgens zoeken we de beste wegen naar gewenst gedrag. We bekijken hoe de interactie tussen de mens, de omgeving en de bron tot gewenst gedrag kan leiden. Dan bestuderen we wat er in de probleemsituatie gedaan kan worden om deze zo in te richten dat mensen naar gewenst gedrag geleid worden. 

 

Stap 3: de oplossing

Het resultaat verwerken we in de Way Changer. Deze online tool genereert direct een praktisch advies toegespitst op jouw probleemsituatie. Zo weet je meteen wat je kunt doen om het gewenste gedrag uit te lokken.

En verder?

Wat verandert er verder? Niet veel. Hoewel we intern al een hele tijd bezig zijn en zullen blijven met het verbeteren van onze werkwijze en onze diensten, zal er voor jullie verder niet veel veranderen. Wat er wel verandert? Vanaf 1 mei:

  • Zijn we te vinden onder de naam: Changing Ways

  • Is dit onze nieuwe website

  • Zal onze naam op social media veranderen

  • En zijn onze e-mailadressen:​​​​

Mats Postema:

Julie de Vaan:

Aimée de Kleijn:

Wil je meer weten?

Neem dan gerust contact op met Mats of Julie via:

Changing Ways

Nudging towards desired behaviour.

KvK: 58990895

Btw: NL853269488B01