Impact maken met gedragsverandering

Gedrag is cruciaal voor iedere organisatie die echt impact wil maken. Weet je als organisatie de juiste knoppen te raken, dan zorg je ervoor dat mensen op lange termijn duurzaam gedrag vertonen. Maar daarvoor moet je eerst weten welke knoppen belangrijk zijn, en hoe je die raakt. Daar helpen wij bij. 

Hoe we gedrag veranderen

 

Mensen hebben allerlei knoppen in hun hoofd. Het indrukken van deze knoppen leidt tot bepaald gedrag. De situatie waarin we ons bevinden bepaalt welke knoppen worden ingedrukt, en daarmee welk gedrag we vertonen.

Om echt gedrag te veranderen op de lange termijn, moet je weten welke knoppen belangrijk zijn voor gedrag, en een situatie creëren waarin deze knoppen op de juiste manier worden ingedrukt. 

We zetten onze expertise op het gebied van gedrag in om je te helpen je impact te vergroten en je doelen te bereiken. Dat doen we niet met één advies of één interventie, maar door gedragsverandering te integreren in jouw bedrijfsplannen.

Hoe we te werk gaan

Changing Ways - Diensten - Duurzame impact maken.png