Gedragsverandering is een term uit de psychologie, en houdt in: mensen stimuleren om dingen anders te doen. Om gedrag te veranderen, moet je eerst weten wat mensen "beweegt". Dan pas weet je waar je op moet inspelen om gedrag te veranderen. Vanuit onze eigen visie op gedragsverandering, passen wij onze kennis van gedragswetenschappen toe om situaties zo in te richten dat deze gewenst gedrag uitlokken. Zo kun je mensen bewust of onbewust stimuleren om gewenst gedrag te vertonen. 

Wat is gedragsverandering?

Over gedragsverandering

Wil je meer weten over gedragsverandering? Lees hier wat gedragsverandering is, en wat je ermee kunt.

 
 

Gedrag: meestal geen gevolg van een bewuste keuze, maar het gevolg van de situatie waarin we ons bevinden

De keuzes die wij mensen maken, worden vaak in grote mate beïnvloed door de situatie waarin we onze bevinden. Dat komt omdat we niet altijd en overal in staat zijn om over elke keuze heel erg goed en lang na te denken. Daar hebben we simpelweg geen tijd, zin en energie voor. Om energie te besparen, maken we gebruik van biases: een soort vuistregels voor gedrag, die ervoor zorgen dat we de hele dag keuzes kunnen maken zonder dat we daar actief over hoeven na te denken. De vuistregels worden automatisch geactiveerd door signalen die we opvangen. Zo reageren we continu op de situatie waarin we ons bevinden. En dat is eigenlijk maar goed ook, want anders zouden we de hele dag bezig zijn met informatie verzamelen, wikken en wegen, voorspellen en nadenken over welke keuzes we moeten maken. We zouden dan ontzettend weinig gedaan krijgen op een dag, en aan het einde van de dag ook nog eens ontzettend moe zijn. 

Gedrag veranderen: de situatie zo inrichten dat deze gewenst gedrag uitlokt. 

 

Om gedrag te veranderen of mensen in beweging te krijgen, wordt er vaak van uitgegaan dat mensen altijd en overal in staat zijn om de juiste keuzes te maken. Er wordt daarom vaak ingezet op informatie, kennis of het benadrukken van gevolgen van bepaald gedrag om gedrag te veranderen. Als mensen in staat zijn om bewust en goed na te denken, zullen zij dan inderdaad de gewenste keuze maken. Maar dat is vaak niet het geval. Hebben mensen op het keuzemoment namelijk niet de nodige aandacht, intentie of cognitieve capaciteit om een rationele afweging te maken, dan zullen zij op basis van hun (vaak niet zo goed werkende) vuistregels handelen.

Zolang de situatie zo is ingericht dat deze standaard een bepaald gedrag uitlokt, zullen mensen dat gedrag blijven vertonen. De meest effectieve manier om gedrag te veranderen, is om de situatie zo in te richten dat het gewenste gedrag wordt uitgelokt. Mensen zullen dan standaard het gewenste gedrag vertonen, ook als zij niet uitgebreid over al hun keuzes nadenken. Pas als de situatie gewenst gedrag uitlokt, kun je gedrag echt succesvol veranderen.

Dus, in het kort:

Mensen zijn niet altijd in staat om even goed over keuzes na te denken. Dan laten ze zich leiden door biases: een soort vuistregels waarmee ze keuzes kunnen maken, zonder daar teveel over na te hoeven denken. Mensen reageren met deze vuistregels continu op de situatie waarin ze zich bevinden. Dit bepaalt hun gedrag. Maar biases zijn vaak subjectief en worden door menselijke eigenschappen beïnvloed. Hierdoor kunnen deze vuistregels mensen ook beperken of zelfs in de problemen brengen. Door de situatie zo in te richten dat deze ook op basis van vuistregels het gewenst gedrag uitlokt, kun je gedrag pas echt succesvol veranderen.

“Busy people are trying to cope in a complex world in which they cannot afford to think deeply about every choice they have to make. They adopt sensible rules of thumb that sometimes lead them astray”

- Thaler & Sunstein in Nudge

KvK: 58990895

Btw: NL853269488B01

©2020 Changing Ways